Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
ye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Referanslar

 

Anlayarak hýzlý okuma konusunda ilk çalýþmalarý bizler yaptýk. Bu çerçevede bazý referanslar verilebilir. Örneklemek gerekirse;

Prof. Dr. Oktay Sinanoðlu
(Nobel Adayý Kimyacý - Dünyada, 25 Yaþýnda Profesör Olan Tek insan

Ýsmail Kahraman
( Kültür Eski Bakaný - RP ve FP Eski Milletvekili)


Mesut Pektaþ
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Genel Sekreter Yardýmcýsý


Dr. Kemal Naci Ekþi
(ANAP Eski Milletvekili)


Anadolu Grubu Merkez Þubesi

ÝTKÝB

Harp Akademileri

Hava Harp Akademisi Öðrencileri (1999-2002 Dönemleri ve 2008 Dönemi)

-
Kiþisel Geliþim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2013 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoðlu'nun danýþmanlýðýnda hazýrlanmýþ olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hýzlý okuma sitesidir.