Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
ye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Program İle Verilen Materyaller

Anlayarak Hýzlý Okuma Bilgisayar Programý ile yanýnda kullaným klavuzu verilmektedir. Programýn “Yardým” menüsü, programýn ne þekilde kullanýlacaðýna iliþkin ayrýntýlý bilgiler vermektedir.
Dr. Muhsin Kadýoðlu'nun kaleme aldýðý ve Türkiye’de Anlayarak Hýzlý Okuma konusunda ilk kitap olma özelliðine sahip olan Anlayarak Çok Hýzlý Okuma Teknikleri adlý eserden elimizde mevcut olmasý durumunda program satýn alanlara birer adet vermekteyiz.

-
Kiþisel Geliþim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2013 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoðlu'nun danýþmanlýðýnda hazýrlanmýþ olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hýzlý okuma sitesidir.