Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Anlayarak Hızlı Okuma Bilgisayar Programı Özeti

Türkçe'nin dil yapýsýna uygun olarak Türkiye'de gerçekleþtirilen ilk bilgisayar programý olan Anlayarak Hýzlý Okuma Bilgisayar Programý  Ý.T.Ü. öðretim elemanlarýndan Dr. Muhsin Kadýoðlu ve Yard. Doç. Dr. Zeki Coþkun tarafýndan ilk kez 1995 yýlýnda hazýrlanmýþtýr. 
Programýn beþinci versiyonu piyasadadýr.
Anlayarak Hýzlý okuma Konusunda, Türkçe'nin Dil Yapýsýna Uygun olarak Türkiye'de gerçekleþtirilen ilk bilgisayar programý olma özelliðindeki programýmýz toplam sekiz ana bölümden oluþuyor. Bunlar;
Yavaþ Okuma Alýþkanlýklarýný Tanýma ve Terk Etme Teknikleri
Gözü Hýzlý Görmeye Alýþtýrma Teknikleri
Ritmik Görme Teknikleri
Geniþ Alaný Görme Teknikleri
Yatay Yönde Blok Okuma Teknikleri
Sütun Okuma Teknikleri
Zaman Aþamalý Okuma
Okuma Þekillerinin Kullanýlmasý 

 


-
Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.