Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Çocuklar İçin Hızlı Okuma

     Anlayarak hýzlý okuma kurslarýndaki çocuklar grubuna okuma alýþkanlýðý yerleþmiþ ilkokul öðrencilerinden 4.sýnýfa geçmiþ öðrenciler alýnmaktadýr. Daha küçük yaþtakiler için hýzlý okuma kurslarý önerilmemektedir.

 

    Çalýþmalarýmýzda dördüncü, beþinci ve altýncý sýnýf öðrencileri gruplarýmýza alýnmamaktadýr. Bu öðrencilere sadece özel kurslar verilmektedir. Yetiþkinler için verilen özel kurslar 15 saat olurken, çocuklar grubunda verilen özel kurslar 24 saat olarak verilmektedir. Çocuklarda, duruma baðlý olarak 6 saat ilave ders alýnmasý gerekebilir.

     Merkezimize gelerek çocuklarý için hýzlý okuma kursu aldýrmak isteyenler için 24 saatlik özel kurslarýn toplam bedeli 1 kiþi için 2400 YTL (KDV Hariç) ye 2 kiþi 3600 YTL (KDV Hariç) olarak verilmektedir.

 

     Özel kurs isteseniz bile, çocuklar grubuna en fazla 4 kiþi alýnmaktadýr. Dört kiþilik grup oluþturacaksanýz kiþi baþýna 4800 TL (KDV Hariç) ödeyeceksiniz.


-
Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2013 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.