Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Hızlı Okuma Hocası Olmak

 

Türkiye’de Anlayarak Hýzlý Okuma öðreticisinin ne þekilde ve hangi programa baðlý olarak yetiþtirileceði netlik kazanmamýþtýr. Bu nedenle, piyasada hýzlý okuma kurslarýna katýlanlar anlayarak hýzlý okuma kurslarý vermektedirler. Oysa, hepimiz Türkçe yazýyoruz, konuþuyoruz ama Türkçe hocalarý bambaýka bir eðitim alýrlar.
Bu hýzlý okumada da böyledir. Bu sorunu aþmak için merkezimiz Anlayarak Hýzlý Okuma Öðretici Yetiþtirme Programý düzenlemiþ bulunmaktadýr. Öðretici yetiþtirme programýnda þu aþamalar uygulanmaktadýr: 

        1.Anlayarak Hýzlý Okuma Kurslarýna Katýlmak
a.Anlayarak Hýzlý Okuma Öðreticisi olmak isteyenler, öncelikle anlayarak hýzlý okuma kurslarýndan birine katýlacaklar ve okuma hýzýný, anlama puaný düþmeden ortalama 4 kat artýrmýþ olacaklardýr.
b.Bu kurslarda elde edilen baýarý belgelendirilmiþ olacaktýr. Dileyenler, bu kurslara merkezimizde de katýlabilirler.
 
2.Anlayarak Hýzlý Okuma Kurslarýna Kurs Hocasý Yanýnda Asistan Olarak Katýlmak
Anlayarak Hýzlý Okuma Öðreticisi olmak isteyenler, en az bir kurs grubuna anlayarak hýzlý okuma hocasý eðitiminde asistan olarak katýlýrlar.
Bu çalýþmada, anlayarak hýzlý okuma kurs hocasýnýn çalýýmalarýný titizlikle kaydederler, notlar alýrlar.
Çalýþma sonrasýnda anlayarak hýzlý okuma hocasýnýn diðer basamaða geçmesi için yazýlý onay vermesi beklenir.
 
3.Kurs Hocasý Denetiminde Anlayarak Hýzlý Okuma Kurslarý Vermek
Anlayarak Hýzlý Okuma Öðreticisi olmak isteyenler, bir kurs grubunu kurs hocasý denetiminde çalýþtýrýr. Bu kurs grubunda en az yüzde yetmiþ baþarý elde edilmesi beklenir.
Çalýþma sonrasýnda anlayarak hýzlý okuma hocasýnýn diýer basamaða geçmesi için yazýlý onay vermesi beklenir.
 
4. Kurs Hocasý Denetiminde Ýkinci Kez Anlayarak Hýzlý Okuma Kurslarý Vermek
Anlayarak Hýzlý Okuma Öðreticisi olmak isteyenler, ikinci bir kurs grubunu kurs hocasý denetiminde çalýþtýrýr. Bu kurs grubunda en az yüzde yetmiþ baþarý elde edilmesi beklenir.
Çalýþýma sonrasýnda, bu baþarý elde edilmiþse, anlayarak hýzlý okuma hocasýnýn onayýyla anlayarak hýzlý okuma öðretici sertifikasý düzenlenir.

         Bu programýn toplam ücreti 5.250 TL'dir.

-
Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.