Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Başarı Seviyemiz

 

▪Anlayarak Hızlı Okuma Seminerleri toplam 18 saattir. Bu çalýþmaya ilaveten kursun devam süresince günde 1 saatten az olmamak kaydýyla egzersiz yapýlmasý þarttýr.
▪Anlayarak Hızlı Okuma Seminerleri'nde egzersizlerini günü gününe ve eksiksiz yapmanýz durumunda mümkün olan en yüksek seviyeye eriþebilirsiniz. Egzersizlerinizin eksik kalmasý durumunda, baþarý seviyenizin düþmesi kaçýnýlmazdýr.
▪Anlayarak Hızlı Okuma Seminerleri'nde dakikada 150 kelime okuyarak kurslara baþlayýp, dakikada 1800 kelime okuyan kursiyerler olduýu gibi; dakikada ancak 320 kelime okuyabilen kursiyerler de vardýr.
▪Anlayarak Hýzlý Okuma Seminerleri'nde egzersizlerini günü gününe ve eksiksiz yapanlar ortalama 4-6 kat hýz artýýý saýlayabilmektedirler.
▪Anlayarak Hýzlý Okuma Seminerleri'nde elde edeceýiniz baþarý; bir bakýþta kaç kelime gördüðünüze, gözünüzün bir dakikada kaç duruþ yaptýðýna, okuma esnasýnda göz hýzý kullanýp kullanmadýðýnýza, yavaþ okuma alýþkanlýklarýný terk edip terk etmediðinize gibi çeþitli faktörlere baðlýdýr.
▪Anlayarak Hýzlý Okuma Seminerleri'nde elde edeceðiniz baþarýnýn garantisi; sizlere önerilen egzersizlere eksiksiz ve sizlere önerildiði gibi yapmaktýr. Yani, yavaþ okuma alýþkanlýklarý kullanýlarak hýzlý okuma gerçekleþtirilemez.
▪Anlayarak Hýzlý Okuma'da, anlama puanýnýzýn artabilmesi için, anlama seviyesinin artýrýlmasýna dönük egzersizlerin de günü gününe ve eksiksiz yapýlmasý gerekmektedir.
▪Tarafýmýzdan gerçekleþtirilen Anlayarak Hýzlý Okuma Seminerleri'nde bu güne kadar ulaþýlan en yüksek rakam, % 65'lik anlama puanýyla dakikada 1830 kelime olmuþtur.
▪Anlayarak Hýzlý Okuma'da dünya rekorunun dakikada 2 bin kelimeyle ABD Eski Baþkaný Kennedy'e ait olduðunu göz önünde bulundurunuz.

-
Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.