Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
AHO Egzersiz Materyalleri

Bu bölümde, kurslarýmýza katýlan arkadaþlarýmýzýn yapmasý gereken egzersizlerle ilgili 600 sayfalýk metin yer almaktadýr. 
Söz konusu metinlere sadece kurslarýmýza katýlan arkadaþlarýmýz eriþebilmektedirler. Kurslarýmýza katýlan arkadaþlarýmýzýn daha yüksek verime ulaþmasý için hazýrladýðýmýz bu metinlerde 
her bakýþta 2 kelime halinde okuma, her bakýþta 3 kelime halinde okuma, her bakýþta 4 kelime halinde okuma, her bakýþta 5 kelime halinde okumaya iliþkin satýr ve sütun okuma egzersizleri yer almaktadýr.

Burada verilen metinler virüs taramasýndan geçirilmiitir. Ancak, her ihtimale karþý sizlerinde de söz konusu dosyalarý bilgisayarýnýza indirmeden evvel virüs taramasý yapmanýzý tavsiye ediyoruz. Aksi halde, sorumluluk kabul etmeyeceðimizin bilinmesini isteriz. Bu metinlere ulaþmanýz için sizlere kursumuzda verilen kullanýcý adýný ve þifreyi hatýrlamýyorsanýz lütfen bilgi@hizlioku.org adresine yazýnýz.

- 2'li Kelime Blokları Halinde Satır Okuma
- 2'li Kelime Blokları Halinde Sütun Okuma
- 3'lü Kelime Blokları Halinde Satır Okuma
- 3'lü Kelime Blokları Halinde Sütun Okuma
- 4'lü Kelime Blokları Halinde Satır Okuma
- 4'lü Kelime Blokları Halinde Sütun Okuma
- 5'li Kelime Blokları Halinde Satır Okuma
- 5'li Kelime Blokları Halinde Sütun Okuma
Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.