Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
ye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Hafızayı Kuvvetlendirme Testleri

Haf?zay? kuvvetlendirici, konsantrasyonu ve dikkati art?r?c? testler herkesin ihtiyaç duydu?u çal??malard?r. Bu testlerde verilen zaman s?n?rlamalar?na uymak son derece önemlidir. Bu testler, Dr. Muhsin Kad?o?lu'nun Anlayarak Çok H?zl? Okuma Teknikleri adl? eserinde yer almaktad?r. Bu kitapta yer alan Haf?zay? Kuvvetlendirme Testleri sizlere bu manada yard?mc? olabilecektir.
 Bu testler, ilerleyen günlerde web sayfam?zda da yer alacakt?r.
 
Nereden Ö?renebilirsiniz?
H?zl? okuma kitaplar? içinde bu çal??ma sadece, Dr. Muhsin Kad?o?lu'nun eserinde yer almaktad?r. O nedenle, bu çal??may? sadece Dr. Muhsin Kad?o?lu'nun Anlayarak Çok H?zl? Okuma Teknikleri adl? eserinden yapabilirsiniz. Çal??malar?n?zda basit, orta, a??r gibi farkl? metin türlerini kullanman?z gerekti?ini unutmay?n?z.

-
Kiþisel Geliþim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2013 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoðlu'nun danýþmanlýðýnda hazýrlanmýþ olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hýzlý okuma sitesidir.