Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
ye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Reklam Tarifemiz    Ýnternette verilen bilgilere göre, her gün ortalama 8254 kiþi “hýzlý okuma”, her gün ortalama 3564 kiþi “hýzlý okuma teknikleri” her gün ortalama 4677 kiþi “hýzlý okuma kursu” ve her gün ortalama 6521 kiþi “hýzlý okuma kitabý” þeklinde arama yapmaktadýr.

      Okuyan insanlara iliþkin ürünleriniz varsa, www.hizlioku.org sitesi sizler için en ideal reklam alanlarýndan biridir.

     Ayrýca, sitemizin kayýtlý üye sayýsý da 139 bin kiþidir. Ürünleriniz, site üyelerimize de ayrýca duyurulabilir.

     Bunun için lütfen reklam tarifemizi
bilgi@hizlioku.org adresine yazarak isteyiniz.Kiþisel Geliþim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2013 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoðlu'nun danýþmanlýðýnda hazýrlanmýþ olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hýzlý okuma sitesidir.