Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Türkiye'nin İlk Hızlı Okuma Teknikleri Kitabının Yazarı Muhsin Kadıoğlu Aktüel Dergisi -1991


Bugün bütün insanlarýn zamaný çok deðerlidir. Ýþadamlarý olsun, öðrenciler olsun herkes benim kitabýmdan çok yararlanabilir. Bu, üniversite sýnavlarýna hazýrlanan gençler için de çok yararlý olacaktýr. Piyasada kitaplarýn yanýnda çeþitli kurslar da var. Bu güne kadar pek çok kiþi kurslarýmýza katýldý. Hatta aralarýnda milletvekilleri bile var.

Bugün bütün insanlarýn zamaný çok deðerlidir. Ýþadamlarý olsun, öðrenciler olsun herkes benim kitabýmdan çok yararlanabilir. Bu, üniversite sýnavlarýna hazýrlanan gençler için de çok yararlý olacaktýr.
Hýzlý okuma için belli teknikler vardýr. Bunlarý bilmeden hýzlý okumak mümkün deðildir. Ama çalýþan herkes bunu becerebilir.

Çeþitli göz alýþtýrmalarý yapmalý, kelimelerle ilgili bilgileri deðerlendirebilmen ve temel teknikleri iyice öðrenmelidir. Bu çalýþma öyle bir sistemdir ki, ne kadar çok zaman ayýrýrsanýz o kadar hýzlanýrsýnýz. Üstelik hýzlý okuma her metin türü için geçerlidir. Çok teknik kelimelerin kullanýldýðý metinlerden, ticari ya da bankacýlýk dilinin geçtiði yazýlara kadar.
Piyasada olan kitaplarýn yanýnda çeþitli kurslar da var. Bizim kursumuz da bunlardan biridir. Bu güne kadar pek çok kiþinin katýldýðýný söyleyebilirim. Hatta aralarýnda milletvekilleri bile var.Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.